ProduktyZnaki towaroweZastosowaniaKatalogKontakt
Kontakt
Strona głównaKontakt Drukuj

Kontakt

Emerson Automation Solutions
Final Control Polska Sp. z o.o.

Biuro Główne
ul. Szturmowa 2A
02-678 Warszawa
tel. 22 218-55-75 do 84
fax. 22 458-92-31

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000083817
NIP: 522-25-85-050,
kapitał zakładowy 100.000,00 PLN

Biuro Regionalne Zachód
ul. Nowy Rynek 6/21
62-002 Suchy Las
tel. 61 652-13-58
fax 61 652-16-57

Biuro Regionalne Południe
ul. Porcelanowa 19
40-246 Katowice
tel. 32 791 16 42
fax 32 730 32 50
Email: info@emerson-valves.pl
Mapa